marinco - Marine construction

EN GLOBAL LEVERANTÖR AV KRÄVANDE STÅLPRODUKTER

web8_620x300

Vi har tillverkat måttbeställda stålprodukter i Halikko ända sedan 1950-talet. Grunden till vår verksamhet ligger hos de kända företagarna och företagsnamnen Matti Eloranta Oy, Rautaruukki Oy och Halikko Works Oy. Idag hör vi till de största och kändaste gaveltillverkarna i Europa.

Våra produktionsutrymmen finns i Halikko i sydvästra Finland, nära E18-leden och goda trafikförbindelser, vilket garanterar smidiga transporter till de viktigaste exporthamnarna.  Drygt 50 % av våra produkter exporteras direkt till slutanvändarna i över tio olika länder.

Vi har 12 000 m2 effektivt produktionsutrymme till vårt förfogande, försett med vederbörliga maskiner. Halikko Steel sysselsätter omkring 20 experter.

STÅLET BÖJS TILL PRODUKTER MED YRKESSKICKLIGHET

Vi har specialiserat oss på tillverkning och bearbetning av måttbeställda stålprodukter. Vi tillverkar krävande cisterngavlar, halvklot, segmentskivor till klotformade tankar och rörprodukter. Vår kärnkompetens omfattar kallbearbetning, svetsning och värmebehandling.

Vi bearbetar främst kol-, rostfritt och duplexstål, men också allt fler nickelblandningar och andra material som kan kallbearbetas.

Slutprodukternas höga kvalitet utgör grunden för vår verksamhet. Tillverkningsprocesserna i vår fabrik har efter ett långvarigt utvecklingsarbete resulterat i högklassiga servicehelheter.

KVALITETSKONTROLL

contentimage1Vår fabrik har ett affärssystem som styr och omfattar alla verksamheter.

Vi erbjuder våra kunder högklassiga slutprodukter och tjänster. Som bevis på våra högklassiga tillverkningsprocesser och vår processtyrning har vi beviljats certifikat av de kändaste granskningsinstituten på området.

Vårt kvalitetssystem ISO 9001 är certifierat av DEKRA Industrial Oy.

På beställarens begäran gör vi upp kvalitetsplaner för tillverkning och granskning av våra produkter. Drag-, böj- och slagprov kan vi utföra i vår egen officiellt godkända anläggning för materialprovning som kalibreras regelbundet. I våra utrymmen kan vi utföra oförstörande materialprovning, som omfattar röntgen-, penetrant- och magnetpulverprovning.

MILJÖ

Bevarandet av den rena naturen som omger vår fabrik och miljöfrågor är viktiga för oss. Våra kunder uppskattar också den miljövänliga verksamheten.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

?>