marinco - Marine construction

KONER FÖR OLIKA BRANSCHER

Halikko Steel levererar böjda koner i stora mängder för olika branscher. En betydande marknad är gavel-/konleveranser till fartyg för offshore-industri. Vi har levererat produkter till hundratals fartyg i Europa, med tyngdpunkt på Norge, Rumänien och Polen. Produkterna kontrolleras av olika klassningssällskap (DNV, ABS, Lloyds).

Konerna med överkongsradius används också i livsmedels- och bryggeri-industrin.

Kvaliteter är kolstål och rostfria ståltyper.