marinco - Marine construction

RÖRKOMPONENTER

Vi tillverkar rörkomponenter och prefabrikat enligt stränga krav för industrin. Till våra kärnkompetenser hör också krävande gas- och plasmakärning av rörkomponenter, böjning och svetsning tillsammans eller separat. De kostnadseffektiva och exakta tillverkningsprocesserna grundar sig på vår långt automatiserade produktionsteknik.

Tillämpningarna omfattar bl.a. rörsystem för fartyg, processindustrin och kraftverk. Automatiserade produktionsprocesser och en modern maskinpark garanterar produkter av hög kvalitet.

I vår produktion utnyttjar vi CNC-styrd utrustning för gas- och plasmaskärning av rör upp till Ø 1200 mm.

Rörbockning utförs med hydraulisk CNC-styrd utrustning. Max diametern är 220 mm och tjockleken 12,5 mm. Större prefabrikaten för rörsystem tillverkas av handelskomponenter.

De viktigaste svetsningsmetoderna är TIG, MAG och orbitalsvetsning.

De vanligaste ytbehandlingarna görs i Halikko, bl.a. sandblästring, målning, betning och inoljning samt övriga inre korrosionsskydd. Varm- och kallförzinkning samt speciellt krävande ytbehandlingar görs av vår samarbetspartner.

NDT-granskning (RT, MT, PT) och för övriga nödvändiga granskningar och tester används ackrediterade gransknings- och testinstituter.

?>