marinco - Marine construction

TILLVERKNINGSPROCESSER OCH BEHANDLINGAR

Våra tillverkningsprocesser har efter ett långvarigt utvecklingsarbete resulterat i högklassiga tjänster. Vanligtvis kombineras två eller tre olika tjänster i slutprodukten.

Kallbearbetningsmetoder:

 • kalottpressning
 • kantspinning
 • rullbockning

Svetsningsprocesser:

 • pulverbågsvetsning
 • MAG-svetsning
 • TIG-svetsning
 • manuell svetsning
 • orbitalsvetsning

Kvalitetskontroll av svetsningen utförs enligt ISO 3834-2:2005 och är certifierad av DEKRA.

Värmebehandlingar:

 • normalisering
 • avspänningsglödgning
 • austenitglödgning i kombination med luft- eller vattenkylning

Våra tjänster omfattar olika slags värme- och ytbehandlingar, såsom betning, stålkule- och sandblästring samt målning. Vi har tre ugnar försedda med styrsystem och skrivare. Den största ugnen är 8,5 x 10,5 x 2,8 meter ( bredd x längd x höjd ). Vi kan värmebehandla exempelvis gjutstycken, svetsade konstruktioner och hela cisterner.

hwdemo

?>