marinco - Marine construction

REAKTORBYGGNADENS GAVEL FÖR KÄRNKRAFTVERKET OLKILUOTO 3.

Halikko Steel har levererat en 46 800 x 6 mm gavel i montagefärdiga delar till det nya kärnkraftverket Olkiluoto 3. Gaveln omfattar 139 segment och väger 124 ton. Delarna fraktades till Polen, där de svetsades ihop och sedan levererades tillbaka med pråm till Finland.