marinco - Marine construction

VI TILLVERKAR STORA KOMPONENTER FÖR KRÄVANDE ÄNDAMÅL

Den största gaveln vi tillverkat är 46,8 meter i diameter och den levererades till kärnkraftverket Olkiluoto 3; den största gaveln levererad i ett stycke var 10,8 meter. Halikko Steel har lämpliga utrymmen, apparater, maskiner och vederbörliga tillstånd för tillverkning av dessa produkter.

På vår fabrik bearbetas olika typer av stål, såsom kol-, duplex- och nickelstål, austenitiskt stål och andra sorter som lämpar sig för kallbearbetning.

Vår kärnkompetens omfattar krävande svetsning, kallbearbetning, värmebehandling och ytbehandling. Våra tillverkningsprocesser har efter ett långvarigt utvecklingsarbete resulterat i högklassiga tjänster som vi erbjuder antingen enskilt eller i kombination.

contentimage7

?>