marinco - Marine construction

TEOLLISUUSPUTKISTOT

Valmistamme tiukat vaatimukset täyttäviä putkistoesivalmisteita teollisuuden tarpeisiin. Ydinpalveluumme kuuluu myös vaativa putkituotteiden polttoleikkaus, taivutus ja hitsaus. Valmistusprosessimme kustannustehokkuus ja tarkkuus perustuvat pitkälle automatisoituun valmistusteknologiaamme.

Valmistamme putkiesivalmisteita esim. seuraaviin käyttökohteisiin:

  • laivaputkistot
  • prosessiputkistot
  • teollisuusvesiputkistot
  • hydrauliikkaputkistot
  • voimalaitosputkistot
  • kattilaputkistot
  • öljyputkistot
  • kaasuputkistot
  • pumppujen ja puhaltimien putkistot
  • putkipalkkirungot ja rakenteet

Tuotannonohjausautomaatio ja nykyaikainen konekanta varmistavat putkituotteiden korkealaatuisuuden.

Käyttökohteina ovat muun muassa laiva-, prosessi- ja voimalaitosputkistot, pumppujen ja puhaltimien putkistot sekä putkipalkkirungot ja rakenteet. Tuotannonohjausautomaatio ja nykyaikainen konekanta varmistavat tuotteiden korkealaatuisuuden.

Tuotannossamme on CNC-ohjatut putkien kaasu- ja plasmakäyttöiset leikkauslaitteet aina halkaisijaan
Ø 1200 mm asti. Leikkauslaitteilla teemme tarkat sovitukset, satulaliitokset sekä aukotukset hitsausviisteineen.

Putkien taivutukset suoritetaan hydraulisilla CNC-ohjatuilla taivutuslaitteilla. Maksimihalkaisija on 220 mm ja paksuus 12,5 mm. Isommat putkistoesivalmisteet valmistetaan kauppakomponenteista.

Hitsauksessa hyödynnetään laajasti kappaleen käsittelylaitteita kuten pyörityspöytiä, pyöritysrullastoja ja putkipenkkejä. Päähitsausmenetelmät ovat TIG, MAG ja orbitaalihitsaus.

Yleisimmät pintakäsittelyt suoritetaan Halikossa, mm. hiekkapuhallukset, maalaukset, peittaukset ja öljyämiset sekä muut sisäpuoliset korroosiosuojaukset. Kuuma- ja kylmäsinkitykset sekä erityisen vaativat pintakäsittelyt tehdään yhteistyökumppanimme toimesta.

NDT-tarkastuksiin (RT, MT, PT) ja muihin tarvittaviin tarkastuksiin ja testauksiin käytämme akreditoituja tarkastus- ja testauslaitoksia.

?>